Ułatwienia dostępu

W obiekcie istnieje możliwość płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego za świadczone przez Dom Wczasowo - Sanatoryjny "Perła" Sp. z o.o. usługi hotelarskie lub inne imprezy turystyczne, w szczególności w miejscu ich realizacji lub oferowania.

Rezerwacja telefoniczna: 504 250 434, 59 814 64 09

 • Wakacyjny pakiet seniora

  Wakacyjny pakiet Seniora

 • Morze i mewy

  Wypocznij nad morzem

 • Idealne położenie

  Idealne położenie nad samym morzem

 • Rehabilitacja nad morzem

  Rehabilitacja nad morzem

 • Cudowne wspomnienia

  Cudowne wspomnienia

 • Zapraszamy cały rok

  Zapraszamy cały rok

 • Każda osoba przybywająca w DWS „Perła” podlega obowiązkowi meldunkowemu w recepcji.
 • Osoby przebywające w DWS „Perła” zobowiązane są do uiszczenia opłaty za pobyt najpóźniej do 3 dni od przyjazdu w recepcji.
 • Goście, którzy posiadają przedmioty przedstawiające szczególną wartość mogą przechować je w skrytce depozytowej na terenie naszego obiektu (informacja w recepcji) lub zabezpieczyć we własnym zakresie.
 • Za zgubione, niezabezpieczone i nie przekazane do depozytu przedmioty DWS „Perła” nie ponosi odpowiedzialności.
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 • Wszystkie imprezy kulturalno-oświatowe odbywają się do godz. 22:00.
 • Plan imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-turystycznych jest do wglądu na tablicy informacyjnej przy recepcji.
 • Na terenie DWS „Perła” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i korzystania z innych używek.
 • Odwiedziny trwają do godz. 22:00 po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych DWS „Perła" (powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób).
 • O zaistniałej szkodzie lub braku sprzętu w pokoju należy zgłaszać w recepcji.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach czajników, grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 • Wszystkie usterki należy zgłaszać recepcji.